BRANDSKYDD MED
PROTEKTIA

Where experience
meets reality.

Sedan 2004 har Lag om skydd mot olycka reglerat att ansvaret för brandskyddet i första hand vilar på den som äger en fastighet tillsammans med den som bedriver verksamhet där.

 

Vi har sedan 2013 specialiserat oss på den del som främst avser systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroller.
Vi utför även brandskyddsdokumentationer, rådgivning samt teknisk service och leverans av brandskyddsprodukter.

VÅR HISTORIA

Det finns flera olika aktörer inom branschen som är mer eller mindre bra. Där vissa bara utökat sitt befintliga specialområde inom, städning, bevakning eller andra tjänster, med brandskydd. Medan vissa mest är ute för att sälja mer brandskyddsprodukter än vad som faktiskt behövs. Samtidigt som det självfallet finns många andra kompetenta och seriösa företag i branschen.

Att detta inte alltid är den mest lämpliga lösningen är lätt att räkna ut. (man lämnar ju inte in bilen till snickaren för service) Våra medarbetare har mellan 15-30 års erfarenhet från brandskydd i operativ utryckningstjänst kompletterat med bakgrund från fastighetsbranschen genom att ha arbetat med rådgivning och kontroller åt enskilda företag, tekniska driftbolag, förvaltare och fastighetsbolag i Storstockholm.

Vi hjälper även våra företagskunder med verksamhet som kontor, lager, tillverkningsindustri att upprätthålla ett fullgott Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Detta tillsammans med ett brett och rätt kontaktnät gör att vi har stor förståelse och kunskap om hur den dagliga verksamheten och driften ska kunna interagera på ett kostnadseffektivt sätt för att uppnå lagkrav om ett skäligt brandskydd.


 

NÅGRA AV VÅRA KUNDER:
Veolia. Brandskyddsföreningen. Kidde. AxFast. L&T. 
Newsec.  Balder. Allgranth. BioArtic Neurosciense. Habitek. Panini. Svenska Handelsfastigheter. Newton Yrkeshögskola. Sagax fastigheter. Northvolt. Sparbössan fastigheter.
Samt ett flertal bostadsrättsföreningar i Stockholm.

DET HÄR GÖR VI.
VÅRT ERBJUDANDE

SYSTEMATISK BRANDSKYDDSARBETE

BRANDSKYDDS-UTRUSTNING

BRANDSKYDDS OCH SJUKVÅRDSUTBILDNING

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

SERVICE OCH
UNDERHÅLL

BRANDSKYDDS-DOKUMENTATION

NÅGRA AV VÅRA KUNDER:
 Kairos Future. Lugnets Skola. NCC projekt Nacka Sportcentrum. Olle Lind Golv. Professionell Part. Internetstiftelsen.
Kollektivtrafikens hus.

Thomas Hjelm
thomas.hjelm@protektia.se
070-4542719

KONTAKTA OSS.


Jim Livré
jim.livre@protektia.se

070-4542714

    

BRANDSKYDDSTEKNIKER:
BRANDSKYDDSTEKNIKER:
BRANDSKYDDSTEKNIKER
BRANDSKYDDSTEKNIKER
BRANDSKYDDSTEKNIKER
BRANDSKYDDSTEKNIKER
EKONOMI: Åsa.
EKONOMI: Åsa.

                                                                                          SAMARBETSPARTNERS

    Joakim. Instruktör HLR. Brandman
BRANDLARM, EL
BRANDLARM, EL

PROTEKTIA BRANDSKYDD AB
Besöks och postadress
Järnlundsvägen 12B
120 60 Årsta